Ložisko   pri   Pukanci

Prehľad geologických a paragenetických pomerov
rudných žíl v okolí Pukanca

Pukanská Špitálka