Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci

Náučný chodník Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci, ( bývalé slobodné kráľovské mesto vzniklo v druhej fáze rozvoja baníctva na Slovensku koncom 13. stor.) začína na námestí v Pukanci, pred evanjelickým kostolom ktorý je postavený pri štátnej ceste vedúcej z  Levíc  do Banskej Štiavnice. Na námestí sa nachádza aj autobusová zastávka na ktorej končí aj modrá značka turistického chodníka Pukanec - Rudno nad Hronom - 4h.

Mapa náučného chodníka

Od východiskového bodu (ležiaceho na súradniciach podľa WGS84 - 48° 21,160'N
18° 43,257'E v nadmorskej výške cca 360m) sa vyberieme juhozápadným smerom popri pamätníku SNP a budove Obecného úradu (bývalá radnica barok.-klas. budova z polovice 18. stor.) po ul. Viničná ceste.

-