Na úvod

Vážení čitatelia,

     občianskemu združeniu TERRA BANENZIUM-- ZEM BANÍKOV sa podarilo získať časopis ŽIVOT od pána Zamboja v ktorom v roku 1973 bol na pokračovanie uverejnený seriál o našom rodákovi Samkovi Šikeťovi. Pre zachovanie týchto článkov, aj pre ďalšie generácie sme sa rozhodli ich spracovať do elektronickej podoby tak ako boli uverejňované v časopise ŽIVOT od č. 22 do č. 39.
     K niektorým článkom je pripojená aj zvuková stopa z relácie v Československom rozhlase z roku 1973 o Samkovi Šikeťovi. Túto reláciu, ako bola vysielaná v rozhlase, si na svoj magnetofón cez mikrofón nahral p. Králik, nahrávku nám poskytol p. Králik Levice.
     Veríme, že spracovanie do elektronickej podoby bude príťažlivé a obohatí Vaše vedomosti s histórie o našom rodákovi.

                                                                                                                                Za ob. z. správca  Ján Brnák senior .