Preťatý kľúč Zostali len krčiašky V. Hruškovič PUKANEC monografický nástin S.Strecha Historia Pukanca na fotkách Na potulkách s fotoaparátom Škola základ života Náučný chodník - Po stopách rudného baníctva v Pukanci TERRA BANENSIUM Dr.M. Harman Geologická stavba Pukanca
Cibulkovci z Pukanca Mestské súdnictvo v Pukanci - Ján Králik Švarcovský dom O pukanských remeslách a cechoch - Ján Králik Vojnové udalosti okolo Pukanca Z dejín Pukanca Ján Králik O PUKANSKOM BANÍCTVE - Ján Králik Samuel Šikeť Zostali už len spomienky ?

Čriepky histórie - Pukanca

Nie je účelom všetok zozbieraný materiál zverejniť v celej jeho rozsiahlosti. Ak ale máte záujemo bližšie skúmanie histórie Pukanca, radi Vám sprístupnímeaj ostatný materiál, ktorý máme k dispozícii. Na tomto mieste by sme chceli poďakovať všetkým ktorí sa podieľali na tvorbe, hlavne tým, že nám umožnili použiť materiály z ich súkromných zbierok. Čo sa týka fotografií a ďalšieho použitého archívneho materiálu, hlavne o baníctve a histórii Pukanca, sú zo súkromnej zbierky nášho rodáka a botanika pána Jána Králika. Sme radi že sa tento zachovaný materiál jeho prostredníctvom dostal do nášho archívu. Je to dedičstvo po jeho otcovi pánovi Jánovi Králikovi staršom, ktorý bol pukanským archivárom a jeho zásluhou sa tieto vzácne materiály uchovali.

Zároveň mu týmto chceme vzdať hold, lebo v roku 1975 pri vydaní 900 ročnici „knihy  o Pukanci„ už nebol medzi nami aj keď na tejto knihe mal veľký podiel, jeho  meno ostalo v utajení.

Ešte raz vďaka.

 

Ďalej sme použili materiál od pani Ľudmily Kováčikovej,ktorý sa zachoval po jej mamičke Terézii Slávikovej. Doplnila nám ho pani Zuzana Hlôšková staršia aj z dcérou, tiež bývalou učiteľkou. Začalo to mailom  od Ing. Ivana Hruškoviča z Prahy. Ďakujeme mu za fotografie po starkom Hrnčiarovi. Do toho istého materiálu zhodou okolností zapasoval aj materiál od pani učiteľky Anny Molnárovej, ktorý jej darovala pani učiteľka Zuzana Hrúzová, ktorá mala pravdepodobne hlavný podiel na zostavení tohto uceleného diela. Fotomontáž údajne robil náš, už bohužiaľ nie je medzi nami, rodák pán Dušan Hruškovič, ktorý je autorom aj niektorých iných použitých fotografií. Pri tomto je nutné spomenúť aj pána Eugena Molnára, ktorý je autorom nespočetného množstva fotografií,

ale tiež nebol v Deväťstoročnici uvedený ako autor. Má tiež bohatý archív videa, ale aj staršie zvukové nahrávky, ktoré plánujeme

použiť pri zostavovaní archívu 20. storočie v Pukanci. T.j. od r. 1900 - 2000.

 

Pri zostavovaní pukanského cestovateľa Jána Šikeťa, nám poskytla materiál rodina Jaromíra Zamboja. Mali odložený materiál, ktorý vyšiel na pokračovanie v časopisoch Život v roku 1973. Samozrejme tento materiál nám poskytli aj v origináli, lebo pán Jaromír Zamboj a Eugen Gindl ho spoločne spracovali a poskytli ho pre časopis. Zvukovú nahrávku nám poskytol pán Ján Králik, tak ako ju v tej dobe nahral z rádia. Všetkým za tento skvost ďakujeme. Novšie farebné fotografie nám zhotovil Mgr. Peter Palkovič, Ing. Svetozár Gavora.

 

Geológiu nám do archívu vložil RNDr. Miroslav Hrarman, CSc. Čestný člen Terra Banensium. V Pukanci už pôsobí od 50. rokov minulého storočia. Srdečná vďaka.

 

Dizajn, programové spracovanie a úprava jednotlivého materiálu Ján Čalovka ml. Za tie stovky hodín práce Janko prijmi aspoň úprimné poďakovanie.

 

Materiál zozbieral, naštudoval, vytriedil, navrhol a technicky zabezpečil Brnák Ján senior, správca občianskeho združenia

Terra Banensium - Zem Baníkov.